Kristina Johansson
Kontor: 0515-869 69
E-post: kristina@ekonomgruppen.se